Friday, November 6, 2015

Welcoming Post

So,a new thing in a new semester...
                                                              #Anak-anak Syurga#

Thursday, November 5, 2015

#Level of Measurement #
# Sampling Technique#


Cara mendidik anak2 dalam islam


Alhamdulillah.

Pendidikan anak merupakan kewajiban orang tua. Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran, begitupula Rasululllah shallallahu alaihi wa sallam dalam haditsnya.

Firman Allah Ta'ala,

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (سورة التحريم: 6)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6)

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya tentang ayat ini berkata,

"Wahai orang yang benar keimanannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, 'Peliharalah diri kalian,' Hendaklah satu sama lain saling mengajarkan sesuatu yang membuat kalian dapat berlindung dan terhindar dari neraka, yaitu apabila mereka beramal dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan firman-Nya 'Dan (lindungi) keluarga kalian dari neraka.' Maksudnya adalah ajarkan keluarga kalian amal ketaatan kepada Allah yang dapat melindungi mereka dari api neraka.

Try guna youtube plak

Kadang2 kita terlalu ghairah mendidik anak dengan pelajaran rasmi iaitu A,B,C.Bagi kebanyakan orang amat perlu bagi setiap parent untuk memastikan anak-anak kita celik huruf A,B,C.Cara guna gambar n link!!!

The new way!!!Check this out


Test link to other website!!

You may refer to the following website for more information
http://adieha-journey.blogspot.my/2008_05_01_archive.html